คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับเทคโนโลยี HSPA

Q: ระบบ HSPA คืออะไร
A: เป็นพัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของเทคโนโลยีในการรับส่งข้อมูลความเร็วสูงที่มีความเร็วในการรับข้อมูลเหนือกว่าระบบ 3G ปัจจุบันถึง 2 เท่า

Q: HSPA (High Speed Packet Access) เชื่อมต่อข้อมูลด้วยความเร็วเท่าไหร่
A: ตามทฤษฏี HSPA จะมีความเร็ว Downlink สูงสุด 14.4 Mbps และความเร็ว Uplink สูงสุด 5.76 Mbps

Q: เทคโนโลยี HSPA ต่างจาก 3G, EDGE, GPRS อย่างไร
A: HSPA มีความเร็วในการรับข้อมูลที่เร็วกว่าระบบ 3G ปัจจุบันถึง 2 เท่า
     - 3G ในปัจจุบันมีความเร็ว Downlink 7.2 Mbps และ Uplink 5.76 Mbps
     - 3G HSPA มีความเร็ว Downlink 14.4 Mbps และ Uplink 5.76 Mbps 
     (ความเร็วของระบบจะขึ้นอยู่กับตัวอุปกรณ์ที่ใช้งานด้วย)

Q: เทคโนโลยี HSPA มีประโยชน์กับลูกค้าอย่างไร
A: สามารถรับข้อมูลได้เร็วมากยิ่งขึ้นกว่าระบบ 3G ปัจจุบันถึง 2 เท่า ทำให้สามารถใช้งาน Internet ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นการรับชม VDO จาก Internet หรือการ Download ไฟล์ต่างๆ จาก Internet ก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว