การใช้งานและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น .@ TRUEWIFI สำหรับ อุปกรณ์ iOS 7 (iPad)

การใช้งานและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น  .@  TRUEWIFI  สำหรับ อุปกรณ์  iOS 7 (iPad)

การตรวจสอบเพื่อใช้งาน  .@  TRUEWIFI  ตรวจสอบดังนี้ 

1. ตรวจสอบระดับความแรงของสัญญาน  .@  TRUEWIFI  อย่างน้อย 2 ขึดหรือไม่ กรณีต่ำกว่านั้นอาจจะพบปัญหาในการเข้าใช้งาน

ไปที่ Settings > Wi-Fi

 

2. สถานะ ในการเชือมต่อกับ @  TRUEWIFI  ต้องมีสถานะ "เชื่อมต่อแล้ว"  (Connected)  เป็นสัญลักษณ์ เครื่องหมายถูกด้านหน้า

ไปที่ Settings > Wi-Fi

กรณียังไม่เชื่อมต่อให้ทำการ ปิด-เปิด Wi-Fi ใหม่ หรือทำการแตะที่ .@  TRUEWIFI     

 

จากนั้นเลือก ลืม เครือข่าย (Forget this Network) โดยแตะที่เครือข่าย                                                                          

  

3. ตรวจสอบ IP Address ที่ได้ ว่าเป็น IP ชุด 10.xx.xx.xx หรือไม่ กรณีไม่ใช่จะไม่สามารถใช้งานได้

ไปที่ Settings > Wi-Fi > แตะที่สัญญาน .@  TRUEWIFI ที่เชื่อมต่อได้แล้ว