วิธีตรวจสอบ Wi-Fi (MAC) Address เพื่อใช้งาน .@ TRUEWIFI อัตโนมัติ

วิธีตรวจสอบหมายเลข Wi-Fi (MAC) Address เพื่อใช้งาน .@  TRUEWIFI โดยอัตโนมัติ (ขึ้นอยู่กับ Packageที่ใช้งาน) สามารถตรวจสอบ ได้ดังนี้