บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ (IR)

บริการโทรข้ามแดนระหว่างประเทศคืออะไร สมัครอย่างไร
บริการที่คุณสามารถนำเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟเอชที่ใช้อยู่
ไปใช้งานในต่างประเทศ ในเครือข่าย และประเทศที่ทรูมูฟ เอช ได้ทำข้อตกลงการให้บริการร่วมกันไว้

ลูกค้าทรูมูฟเอช แบบรายเดือนที่ใช้งานมากกว่า 3 รอบบิลขึ้นไป และ ลูกค้าทรูมูฟเอช แบบเติมเงิน
สามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

 

  • คอลเซ็นเตอร์ 1331

  • ระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) โทร *9399 (สำหรับทรูมูฟเอช แบบรายเดือน)

  • ระบบด่วนพิเศษ (USSD)  *112*1# โทรออก (สำหรับทรูมูฟเอช แบบรายเดือน)
  • ทรูช้อป ทุกสาขา

สำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช แบบรายเดือนที่ใช้งานน้อยกว่า 3 รอบบิล
สมัครพร้อมแสดงหลักฐานประกอบได้ที่ True Shop ทุกสาขา

เอกสารการสมัคร

เตรียมตัวก่อนนำโทรศัพท์ไปใช้งานระหว่างประเทศ

  • ตรวจสอบประเทศที่จะเดินทางไป ว่าสามารถใช้งานโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศได้หรือไม่ และสามารถใช้งานในเครือข่ายใดในประเทศนั้นๆ ได้บ้าง
  • ตรวจสอบค่าบริการของแต่ละเครือข่าย/ประเทศ ซึ่งจะไม่เท่ากัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
  • สมัครใช้บริการก่อนการเดินทาง เพียงโทร.1331 หรือสมัครได้ที่ทรูช้อป ทุกสาขา สมัครเพียงครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้น หากเคยสมัครบริการแล้ว ก็สามารถนำไปใช้งานในต่างประเทศได้เลย ไม่จำเป็นต้องสมัครอีก
  • ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือที่จะนำไปใช้งาน ว่ารองรับการใช้งานในประเทศที่จะเดินทางไปได้หรือไม่