เปลี่ยนรหัสผ่านของ True iService อย่างไร

คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน True iService ได้ 2 ช่องทาง  

  1. เว็บไซต์ : www.trueiservice.com เลือกเมนู ตั้งค่า > เปลี่ยนรหัสผ่าน
  2. แอพพลิเคชั่น : True i-Service Application เลือกเมนู ตั้งค่า > เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่