บริการ E-Bill สำหรับลูกค้าทรูวิชั่นส์คืออะไร

ทรูวิชั่นส์เพิ่มช่องทางรักโลก เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับใบแจ้งค่าบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Bill
โดยจะช่วยให้ท่านสามารถรับผ่าน 2 ช่องทาง

  1. ข้อความทางมือถือ (SMS) : ไม่เสียค่าบริการ
  2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email)
จำนวนคนดู59