ตัวอย่างใบแจ้งค่าบริการทรูวิชั่นส์ รูปแบบบิลปกติ

ลูกค้าที่สมัครใช้บริการ ตั้งแต่ วันที่ 19 กันยายน 2559 เป็นต้นไป
คุณสามารถดูตัวอย่างการคำนวนค่าบริการบนหน้าบิล สำหรับใบแจ้งค่าบริการแบบบิลปกติที่ได้รับ
ดาวน์โหลดไฟล์เพิ่มเติม คลิก


จำนวนคนดู22,383