ตัวอย่างใบแจ้งค่าบริการทรูวิชั่นส์ สำหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2559 เป็นต้นไป

จำนวนคนดู2,293