ตัวอย่างใบแจ้งค่าบริการทรูออนไลน์ รูปแบบการเปลี่ยนแพ็กเกจ

ลูกค้าที่สมัครใช้บริการ ตั้งแต่ วันที่ 19 กันยายน 2559 เป็นต้นไป
คุณสามารถดูตัวอย่างการคำนวนค่าบริการบนหน้าบิล สำหรับใบแจ้งค่าบริการแบบการเปลี่ยนแพ็กเกจที่ได้รับ
ดาวน์โหลดไฟล์เพิ่มเติม คลิกจำนวนคนดู2,166