ตัวอย่างใบแจ้งค่าบริการทรูออนไลน์ รูปแบบบิล Internet + Fixline Plus

ลูกค้าที่สมัครใช้บริการ ตั้งแต่ วันที่ 19 กันยายน 2559 เป็นต้นไป
คุณสามารถดูตัวอย่างการคำนวนค่าบริการบนหน้าบิล สำหรับใบแจ้งค่าบริการอินเตอร์เน็ต และ โทรศัพท์บ้าน
ดาวน์โหลดไฟล์เพิ่มเติม คลิก
จำนวนคนดู2,429