5 วิธี การเพิ่มประสิทธิภาพให้ Modem

     วิธีที่จะทำให้ Modem ของคุณ มีประสิทธิภาพในการทำงาน และกระจายสัญญาณได้ครอบคลุมพื้นที่ในบ้านมากขึ้น สามารถรับชมได้จาก VDO นี้

  1. วาง Modem ให้อยู่จุดกึ่งกลางของบ้าน
  2. วาง Modem แนวตั้งหรือแนวนอน ให้ถูกต้องตามรุ่น
  3. วาง Modem ห่างจากอุปกรณ์ไร้สายและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
  4. มี Modem เก่า นำมาใช้เป็นตัวเพิ่มสัญญาณโดยการต่อสาย LAN
  5. ซื้ออุปกรณ์เสริมช่วยกระจายสัญญาณ ให้ครอบคลุมพื้นที่ในบ้าน

จำนวนคนดู13,534