วิธีตรวจสอบคอมพิวเตอร์ ว่ารองรับการใช้งานคลื่นความถี่ 2.4GHz หรือ 5GHz

  1. เลือกที่สัญญาณ Wireless ด้านล่างจากนั้นเลือก Open Network and Sharing Center
  2. เลือก Change adapter settings
  3. เลือก Wireless ที่ใช้งาน จากนั้นคลิกขวา Properties
  4. กด Configure…
  • สำหรับ Computer ที่ใช้เพียงคลื่น 2.4GHz ได้ชนิดเดียวจะขึ้นดังภาพ และไม่สามารถเลือกตั้งค่า Band ได้
  • สำหรับ Computer ที่สามารถใช้งานได้ทั้ง 2.4GHz และ 5GHz จะพบทั้ง 2 Band และสามารถเลือกตั้งค่ารับสัญญาณ เฉพาะ Band ใด Band หนึ่งได้โดยการกด Preferred Band
ดาวน์โหลดคู่มือเพิ่มเติม คลิก
จำนวนคนดู14,062