คู่มือการแก้ไขกล่องเครื่องรับสัญญาณรุ่น TOPFIELD รุ่น TF6300IR และ TF6300IRC

กรณีท่านสมาชิกไม่สามารถรับชมช่องรายการต่างๆ ของทรูวิชั่นส์ได้ ท่านสมาชิกสามารถแก้ไขปัญหาการรับชมเบื้องต้นได้ด้วยตนเองโดยถอดปลั๊กเครื่องรับสัญญาณออกแล้วเสียบใหม่ หากยังไม่สามารถรับชมได้ท่านสมาชิกสามารถแก้ไขปัญหาได้ตาม vdo นี้

จำนวนคนดู13,444