คู่มือการแก้ไขกล่องเครื่องรับสัญญาณ TOPFIELD รุ่น IR-T200S และ Humax รุ่น IR-H100S และรุ่น IR-H100C

กรณีท่านสมาชิกไม่สามารถรับชมช่องรายการต่างๆ ของทรูวิชั่นส์ได้ ท่านสมาชิกสามารถแก้ไขปัญหาการรับชมเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง โดยถอดปลั๊กเครื่องรับสัญญาณออกแล้วเสียบใหม่ หากยังไม่สามารถรับชมได้ท่านสมาชิกสามารถแ ก้ไขปัญหาได้ตาม vdo นี้

จำนวนคนดู15,476