วิธีแก้ไขปัญหาสัญญาณ Wireless อ่อน

สามารถดำเนินการได้โดย

  1. เปลี่ยนตำแหน่งที่วาง Wireless Router หรือ ย้ายตำแหน่งที่ใช้งานคอมพิวเตอร์
  2. เปลี่ยนเสา Wireless ให้กับ Router
  3. ดัดแปลงทำ ที่ช่วยกระจายสัญญาณ
  4. เพิ่มอุปกรณ์ที่เป็น Wireless Repeater
  5. เปลี่ยน Wireless Router ที่มีกำลังส่งสูงขึ้น
จำนวนคนดู46,352