โทรศัพท์บ้านยุคใหม่ (Fixed Line Plus) คืออะไร

โทรศัพท์บ้านยุคใหม่ (Fixed Line Plus) คือการให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานผ่านบนระบบโครงข่าย NGN (Next Generation Network)

Next Generation Network หมายถึง การรวมเอาเทคโนโลยีแบบ Packet-Based Network นั่นคือ การแปลงไฟล์ดิจิตอลทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นการสนทนาเสียง, ภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหว, ข้อมูล ให้เป็น Packet แบบ Internet Protocol (IP) ในลักษณะการส่งข้อมูลการใช้งานอินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลได้รวดเร็วและไม่มีขีดจำกัด

ลักษณะการให้บริการ

  • ให้บริการผ่าน Ultra hi-speed internet
  • พื้นที่ให้บริการครอบคลุมทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด
  • รูปแบบเลขหมาย - กรุงเทพ : 02 – 108–XXXX, ต่างจังหวัด : Area Code (0XX)–XXXXXX
  • คุณภาพเสียงดีเท่าโทรศัพท์พื้นฐาน (Fixed Line)

รูปแสดงการเชื่อมต่อผ่าน Cable Modem

จำนวนคนดู9,614