True Corporation - ทรูมูฟ, ทรูออนไลน์, ทรูมันนี่, ทรูวิชั่นส์,ทรูไลฟ์

หมายเลขบริการทันใจ ทรูมูฟ เอชเติมเงิน

บริการตรวจสอบข้อมูลปัจจุบัน

ทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน
บริการ IVR (ตอบรับอัตโนมัติ) USSD (ด่วนพิเศษ)
หมายเลข ค่าบริการ หมายเลข ค่าบริการ
ตรวจสอบหมายเลขของคุณว่าเป็นหมายเลขอะไร 9303 ฟรี *933#
(รับข้อความภาษาไทย)
*833#
(รับข้อความภาษาอังกฤษ)

ฟรี
ตรวจสอบโปรโมชั่นที่ใช้งานอยู่ 9305 ฟรี *935#
(รับข้อความภาษาไทย)
ฟรี
เช็คยอดเงิน โบนัส และวันใช้งาน 9302 ฟรี #123# ฟรี
เช็คยอดนาทีโทรฟรี 9302 กด 1 ฟรี #123*1# ฟรี
เช็คยอด Internet & Wi-Fi *9000 กด 2 กด5 ฟรี *900# ฟรี
เช็คยอด MMS คงเหลือ 9302 กด 3 กด 2 ฟรี #123*3# ฟรี
เช็คยอด SMS คงเหลือ 9302 กด 3 กด 1 ฟรี #123*2# ฟรี
เปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น 9305 กด1 ฟรี
(ไม่รวมค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยน โปรโมชั่น ซึ่งขึ้นอยู่กับรายการส่งเสริมการขาย)
   
เปลี่ยนภาษาของระบบตอบรับอัตโนมัติ 9304 ฟรี    


 

บริการแพ็กเกจเสริมปัจจุบัน (โทรและเล่นเน็ต)

ทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน
บริการ IVR (ตอบรับอัตโนมัติ) USSD (ด่วนพิเศษ)
หมายเลข ค่าบริการ หมายเลข ค่าบริการ
บริการซื้อ แพ็กเกจเสริม *9000 ราคาแยกตาม
แพ็กเกจที่สั่งซื้อ
*900*ตามด้วยรหัสแพ็กเกจ#
(ตรวจสอบรหัสการสั่งซื้อได้ผ่าน www.Truemove-h.com)
ราคาแยกตาม
แพ็กเกจที่สั่งซื้อ


 

บริการเติมเงิน

ทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน
บริการ IVR (ตอบรับอัตโนมัติ) USSD (ด่วนพิเศษ)
หมายเลข ค่าบริการ หมายเลข ค่าบริการ
เติมเงินโทรศัพท์

9301

9300 กด 1

ฟรี *123* รหัสบัตรเติมเงิน 14 หลัก# ฟรี
บริการเติมให้เพื่อน (Topup to Friend)  9300 กด 2  ฟรี *123*รหัสบัตรเงินสด 14 หลัก
*เบอร์ทรูมูฟเอช แบบเติมเงิน 10 หลัก#
ฟรี


 

บริการเสริมอื่นๆ

ทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน
บริการ IVR (ตอบรับอัตโนมัติ) USSD (ด่วนพิเศษ)
หมายเลข ค่าบริการ หมายเลข ค่าบริการ
เปิดบริการ Internet (เมนูลัด)     *902*01# ฟรี
ปิดบริการ Internet (เมนูลัด)     *902*02# ฟรี
เปิดบริการ Internet (ขณะอยู่ต่างประเทศ)     *113*1# ฟรี
ปิดบริการ Internet (ขณะอยู่ต่างประเทศ)     *113*2# ฟรี
การขอรหัสการใช้งาน WiFi     *871*4# ฟรี
(อัตราค่าบริการการเชื่อมต่อ WiFi ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่ใช้งาน)
ยกเลิกข้อความประชาสัมพันธ์ *137 กด 1 ฟรี    
ยกเลิกข้อความที่ถูกคิดค่าบริการ *137 กด 2 ฟรี    
สมัครบริการ SMS Internet Alert     *902*03# ฟรี
ยกเลิกบริการ SMS Internet Alert     *902*04# ฟรี
โอนสายทุกกรณี (Call Forwarding)     **21*หมายเลขปลายทาง# - ผู้ที่โทรเข้ามาจะเสียค่าโทรศัพท์ตามปกติ
-ผู้ใช้บริการของทรูมูฟ เอช ที่โอนสายจะเสียค่าบริการคิดตามแพ็กเกจ
ยกเลิกการโอนสายทุกกรณี     ##21# ฟรี
ระงับการโทรออก     *33*รหัสส่วนตัว#
(รหัสส่วนตัวเดิม 0000 หากใส่รหัสส่วนตัวผิด 10 ครั้ง ลูกค้าจะไม่สามารถเปิดใช้การระงับการโทรและยกเลิกการระงับการโทรได้ จะต้องติดต่อ Call Center 1331)
ฟรี
ยกเลิกระงับการโทรออก     #33*รหัสส่วนตัว# ฟรี
ระงับการโทรออกไปต่างประเทศ
(เช่น 001, 009, 006)
    *331*รหัสส่วนตัว#
(รหัสส่วนตัวเดิม 0000 หากใส่รหัสส่วนตัวผิด 10 ครั้ง ลูกค้าจะไม่สามารถเปิดใช้การระงับการโทรและยกเลิกการระงับการโทรได้ จะต้องติดต่อ Call Center 1331)
ฟรี
ยกเลิกระงับการโทรออกไปต่างประเทศ
(เช่น 001, 009, 006)
    #331*รหัสส่วนตัว# ฟรี
ระงับการโทรออกไปต่างประเทศ ยกเว้น โทรกลับประเทศไทย (+66)     *332*รหัสส่วนตัว#
(รหัสส่วนตัวเดิม 0000 หากใส่รหัสส่วนตัวผิด 10 ครั้ง ลูกค้าจะไม่สามารถเปิดใช้การระงับการโทรและยกเลิกการระงับการโทรได้ จะต้องติดต่อ Call Center 1331)
ฟรี
ยกเลิกระงับการโทรออกไปต่างประเทศ ยกเว้น โทรกลับประเทศไทย (+66)     #332*รหัสส่วนตัว# ฟรี
ระงับสายเรียกเข้า กรณีอยู่ต่างประเทศ     *351*รหัสส่วนตัว#
(รหัสส่วนตัวเดิม 0000 หากใส่รหัสส่วนตัวผิด 10 ครั้ง ลูกค้าจะไม่สามารถเปิดใช้การระงับการโทรและยกเลิกการระงับการโทรได้ จะต้องติดต่อ Call Center 1331)
ฟรี
ยกเลิกระงับสายเรียกเข้า กรณีอยู่ต่างประเทศ     #351*รหัสส่วนตัว# ฟรี
ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ว่าเป็นหมายเลขในเครือข่ายทรูมูฟ/ทรูมูฟ เอช หรือไม่     *933* เบอร์มือถือ 10 หลัก#
(รับข้อความภาษาไทย)
*833* เบอร์มือถือ 10 หลัก#
(รับข้อความภาษาอังกฤษ)
ฟรี
Voice service (voice mail & miss call alert) 9600 ฟรี    
Call Me Back (บริการแจ้งให้โทรกลับ เมื่อโทรออกไม่ได้)     *911*ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์
เคลื่อนที่ปลายทาง 10 หลัก#
(รับข้อความภาษาไทย)
*911*1* ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ปลายทาง 10 หลัก#
(รับข้อความภาษาอังกฤษ)
(บริการนี้สำหรับลูกค้าที่เปิดใช้งานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 30 วัน)
ฟรี
Call Me Please (เพื่อแจ้งให้หมายเลขปลายทางโทรกลับ)     *922*หมายเลขปลายทาง#
(รับข้อความภาษาไทย)
*922*1*หมายเลขปลายทาง#
(รับข้อความภาษาอังกฤษ)
50 สตางค์/ครั้ง
(เมื่อระบบทำรายการสำเร็จ)
IDD rate checinkg (ตรวจสอบค่าโทรต่างประเทศผ่านรหัส 006)     *006*รหัสประเทศ# ฟรี
IDD rate checinkg (ตรวจสอบค่าโทรต่างประเทศผ่านรหัส 00600)     *600*รหัสประเทศ# ฟรี
บริการ *248 Music One *248 3 บาท/นาที    
บริการ Fun Voice 8811 5 บาท/นาที    
บริการเสียงรอสาย *8000 3 บาท/นาที    
ตรวจสอบมือถือว่ารองรับ 3G หรือไม่     *949# ฟรี
หรือ     *949*IMEI (15หลัก)# และ ฟรี

 

 


 

จำนวนคนดู117,135