หมายเลขบริการทันใจ ทรูมูฟ เอชรายเดือน

ตรวจสอบข้อมูลปัจจุบัน

ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน
บริการ IVR (ตอบรับอัตโนมัติ) USSD (ด่วนพิเศษ)
หมายเลข ค่าบริการ หมายเลข ค่าบริการ
ตรวจสอบหมายเลขของคุณว่าเป็นหมายเลขอะไร *9399 กด 5 กด 1 1 บาท/ครั้ง *933# ฟรี
ตรวจสอบโปรโมชั่นทีใช้งานอยู่ *9399 กด 2 1 บาท/ครั้ง *939# กด 2
หรือ *935#
ฟรี
ตรวจสอบยอดการใช้งาน/ยอดบิลคงค้าง หรือจ่ายบิล *9399 กด 1 1 บาท/ครั้ง *939# กด 1 ฟรี
ตรวจสอบข้อมูลการใช้งาน data หรือ Internet คงเหลือ *9000 กด 5 ฟรี *900# ฟรี
ตรวจสอบข้อมูลหมายเลขของคุณ (เบอร์โทร/อายุการใช้งาน/รอบบิล/กำหนดการชำระ/วงเงินการใช้งาน) *9399 กด 5 1 บาท/ครั้ง *939# กด 0 กด 5
หรือ *939*5*1#
ฟรี

 

 บริการแพ็กเกจเสริมปัจจุบัน (โทรและเล่นเน็ต) 

ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน
บริการ IVR (ตอบรับอัตโนมัติ) USSD (ด่วนพิเศษ)
หมายเลข ค่าบริการ หมายเลข ค่าบริการ
สมัครและยกเลิกแพ็กเกจเสริม *9399 กด 3 1 บาท/ครั้ง *939# กด 3 ฟรี
บริการซื้อ แพ็กเกจเสริม *9000 ราคาแยกตาม
แพ็กเกจที่สั่งซื้อ
*900*ตามด้วยรหัสแพ็กเกจ#
(ตรวจสอบรหัสการสั่งซื้อได้ผ่าน www.Truemove-h.com)
ราคาแยกตามแพ็กเกจที่สั่งซื้อ

 

วงเงินและ บริการควบคุมเรื่องค่าใช้จ่าย (icontrol)

ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน
บริการ IVR (ตอบรับอัตโนมัติ) USSD (ด่วนพิเศษ)
หมายเลข ค่าบริการ หมายเลข ค่าบริการ
การสมัครบริการแจ้งเตือนเมื่อมียอดใช้งานเกิน (iControl) *9399
กด 4 กด 3 กด 2 กด 1
1 บาท/ครั้ง *939#
กด 0 กด 4 กด 2 กด 1
หรือ *939*4*2*1#
ฟรี
การยกเลิกบริการแจ้งเตือนเมื่อมียอดใช้งานเกิน (iControl) *9399
กด 4 กด 3 กด 2 กด 5
1 บาท/ครั้ง *939#
กด 0 กด 4 กด 2 กด 0 กด 0 กด 0 กด 5
หรือ *939*4*2*5#
ฟรี
การเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินแจ้งเตือน (iControl) *9399
กด 4 กด 3 กด 2 กด 3
1 บาท/ครั้ง

*939#
กด 0 กด 4 กด 2 กด 0 กด 0 กด 3
หรือ *939*4*2*3#

ฟรี
ขอเพิ่มวงเงินค่าใช้บริการ (Credit limit) *9399
กด 4 กด 3 กด 3 กด 2
1 บาท/ครั้ง    


 

บริการเสริม Internet/Wifi 

ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน
บริการ IVR (ตอบรับอัตโนมัติ) USSD (ด่วนพิเศษ)
หมายเลข ค่าบริการ หมายเลข ค่าบริการ
บริการระงับการโทรออกและปิดการใช้งาน Internet และ MMS *9399
กด 4 กด 3 กด 2 กด 2
1 บาท/ครั้ง    
เปิด-ปิดการใช้งาน Internet และ MMS *9399
กด 4 กด 3 กด 4
1 บาท/ครั้ง *939# กด 0 กด4 กด 3
หรือ *939*4*2*2*1#
ฟรี
เปิดบริการ Internet (เมนูลัด)     *902*01# ฟรี
ปิดบริการ Internet (เมนูลัด)     *902*02# ฟรี
เปิดบริการ Internet (ขณะอยู่ต่างประเทศ)     *113*1# ฟรี
ปิดบริการ Internet (ขณะอยู่ต่างประเทศ)     *113*2# ฟรี
การขอรหัสการใช้งาน WiFi     *871*4# ฟรี
(อัตราค่าบริการการเชื่อมต่อ WiFi ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่ใช้งาน)


 

บริการเสริมอื่นๆ 

ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน
บริการ IVR (ตอบรับอัตโนมัติ) USSD (ด่วนพิเศษ)
หมายเลข ค่าบริการ หมายเลข ค่าบริการ
ยกเลิกข้อความประชาสัมพันธ์ *137 กด 1 ฟรี    
ยกเลิกข้อความที่ถูกคิดค่าบริการ *137 กด 2 ฟรี    
สมัครบริการ SMS Internet Alert     *902*03# ฟรี
ยกเลิกบริการ SMS Internet Alert     *902*04# ฟรี
โอนสายทุกกรณี (Call Forwarding)     **21*หมายเลขปลายทาง# - ผู้ที่โทรเข้ามาจะเสียค่าโทรศัพท์ตามปกติ
- ผู้ใช้บริการของทรูมูฟ เอช ที่โอนสายจะเสียค่าบริการคิดตามแพ็กเกจ
 
ยกเลิกการโอนสายทุกกรณี     ##21# ฟรี
ระงับการโทรออก     *33*รหัสส่วนตัว#
(รหัสส่วนตัวเดิม 0000 หากใส่รหัสส่วนตัวผิด 10 ครั้ง ลูกค้าจะไม่สามารถเปิดใช้การระงับการโทรและยกเลิกการระงับการโทรได้ จะต้องติดต่อ Call Center 1331)
ฟรี
ยกเลิกระงับการโทรออก     #33*รหัสส่วนตัว# ฟรี
ระงับการโทรออกไปต่างประเทศ (เช่น 001, 009, 006)     *331*รหัสส่วนตัว#
(รหัสส่วนตัวเดิม 0000 หากใส่รหัสส่วนตัวผิด 10 ครั้ง ลูกค้าจะไม่สามารถเปิดใช้การระงับการโทรและยกเลิกการระงับการโทรได้ จะต้องติดต่อ Call Center 1331)
ฟรี
ยกเลิกระงับการโทรออกไปต่างประเทศ (เช่น 001, 009, 006)     #331*รหัสส่วนตัว# ฟรี
ระงับการโทรออกไปต่างประเทศ ยกเว้น โทรกลับประเทศไทย (+66)     *332*รหัสส่วนตัว#
(รหัสส่วนตัวเดิม 0000 หากใส่รหัสส่วนตัวผิด 10 ครั้ง ลูกค้าจะไม่สามารถเปิดใช้การระงับการโทรและยกเลิกการระงับการโทรได้ จะต้องติดต่อ Call Center 1331)
ฟรี
ยกเลิกระงับการโทรออกไปต่างประเทศ ยกเว้น โทรกลับประเทศไทย (+66)     #332*รหัสส่วนตัว# ฟรี
ระงับสายเรียกเข้า กรณีอยู่ต่างประเทศ     *351*รหัสส่วนตัว#
(รหัสส่วนตัวเดิม 0000 หากใส่รหัสส่วนตัวผิด 10 ครั้ง ลูกค้าจะไม่สามารถเปิดใช้การระงับการโทรและยกเลิกการระงับการโทรได้ จะต้องติดต่อ Call Center 1331)
ฟรี
ยกเลิกระงับสายเรียกเข้า กรณีอยู่ต่างประเทศ     #351*รหัสส่วนตัว# ฟรี
IDD rate checinkg (ตรวจสอบค่าโทรต่างประเทศผ่านรหัส 006)     *006*รหัสประเทศ# ฟรี
IDD rate checinkg (ตรวจสอบค่าโทรต่างประเทศผ่านรหัส 00600)     *600*รหัสประเทศ# ฟรี
สอบถามบริการข้ามแดนอัตโนมัต และสมัครใช้บริการเสริมอื่นๆ *9399
กด 4 กด 1
1 บาท/ครั้ง    
ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ว่าเป็นหมายเลขในเครือข่ายทรูมูฟ/ทรูมูฟ เอช หรือไม่     *933*เบอร์มือถือ 10 หลัก#
(รับข้อความภาษาไทย)
*833*เบอร์มือถือ 10 หลัก#
(รับข้อความภาษาอังกฤษ)
ฟรี
Voice service (voice mail & miss call alert) 9600 ฟรี    
บริการ *248 Music One *248 3 บาท/นาที    
บริการ Fun Voice 8811 5 บาท/นาที    
บริการเสียงรอสาย *8000 3 บาท/นาที    
ตรวจสอบมือถือว่ารองรับ 3G หรือไม่     *949# ฟรี
หรือ     *949*IMEI (15หลัก)# และ ฟรี

 

 

 

 


 

จำนวนคนดู660,374