Error code ทรูวิชั่นส์ระบบจานดาวเทียม (DStv)

 

Error code สาเหตุ วิธีแก้ไข
E04 ไม่มี Smart card  1. ไม่ได้ใส่ Smart Card
2. ใส่ Smart Card ไม่แน่น

1. ตรวจสอบ Smart Card ว่ามีหรือไม่

2. ใส่ Smart Card แน่นหรือไม่

E05, E06 Smart card ไม่ทำงาน  1. Smart Card เสีย
2. Smart Card สกปรก
3. Smart Card สลับด้าน

1. ให้ตรวจสอบ Smart Card ว่าถูกต้องหรือไม่

2. ทำความสะอาด Smart Card โดยใช้ผ้าแห้ง หรือผ้าสะอาด โดยเช็ดเบาๆ ที่ชิปและเสียบใหม่อีกครั้ง

3. หากยังไม่ดีขึ้น แนะนำ ปิด-เปิดเครื่องใม่อีกครั้ง

E16, E19 สัญญาณถูกเข้ารหัส

1. ไม่ได้ซื้อช่องรายการ หรือ ช่องรายการไม่ได้อยู่ในแพ็คเกจที่รับชม

2. มีการถอดปลั๊กกล่องรับสัญญาณออกเป็นเวลานาน

1. ตรวจสอบข้อความ E-Error Code ขึ้นที่ช่องรายการใด และช่องรายการดังกล่าวอยู่ในแพ็คเกจที่สมาชิกรับชมหรือไม่

2. ตรวจสอบว่าลูกค้าชำระค่าบริการ หรือเติมเงินเข้ามือถือที่จดทะเบียนรับสิทธิ์จานแดงทรูวิชั่นส์ DSTV หรือ TrueLife Free View จากนั้นสัญญาณจะถูกเปิด

3. เสียบปลั๊กเครื่องรับสัญญาณแล้วรอสักครู่

E48 ไม่มีสัญญาณ

E52 ค้นหาสัญญาณ

1. ระดับสัญญาณต่ำ เนื่องจากสภาพอากาศไม่ปกติ หรือมีฝนตกหนัก หรือมีสิ่งบดบังสัญญาณที่หน้าจานรับสัญญาณ

2. อุปกรณ์รับสัญญาณ (LNBF) เสีย หรือจานรับสัญญาณคลาดเคลื่อน

3. หัวต่อสาย (F-Connector) ที่เข้าเครื่องรับสัญญาณ (IRD) หรือ LNBF หลุด

1. หากเกิดจากสภาพอากาศ กรุณารอจนกว่าสัญญาณจะกลับมาตามปกติ และหากเกิดจากสิ่งบดบังอื่นๆ กรุณาให้สิ่งบดบังนั้นหายไป (สาเหตุข้อ1)

2. เปลี่ยน LNBF หรือปรับจานดาวเทียมใหม่ (สาเหตุข้อ2)

3. ปรับหัวต่อสาย (F-Connector) เข้ากับเครื่องรับสัญญาณ (IRD) หรือ LNBF ให้แน่น (สาเหตุข้อ3)

หมายเหตุ: กรณีข้อ 2-3 ให้ทำการนัดส่งช่างเข้าบริการ


 

จำนวนคนดู53,649