การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นทรูวิชั่นส์ระบบจานดาวเทียม DStv (Digital Satellite)

 

อาการ สาเหตุ วิธีแก้ไขเบี้องต้น
ไฟไม่เข้าเครื่องรับสัญญาณ (IRD) เครื่องรับสัญญาณ (IRD) ไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากไฟไม่เข้าเครื่อง

1.ตรวจเช็คสายไฟ AC ของเครื่องรับสัญญาณว่าหลุดหรือขาดภายในหรือไม่

2.ในกรณีที่ไม่พบสิ่งผิดปกติที่สายไฟ ให้ทำการเปลี่ยนเครื่องรับสัญญาณใหม่

หน้าปัดเครื่องรับสัญญาณ (IRD) ขึ้น DL กระพริบอยู่ตลอดเวลา (เฉพาะ ABS 3Q76) เครื่องรับสัญญาณ (IRD) เสีย

1.แนะนำถอดปลั๊ก ปิด-เปิดเครื่องใหม่

2. เปลี่ยนเครื่องรับสัญญาณ (IRD) ใหม่

มีสัญญาณภาพแต่ไม่มีเสียง ผู้ใช้เครื่องอาจกดปุ่ม Mute ที่รีโมท TV, IRDโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วจะทำให้อยู่ในสถานะที่ปิดเสียงตลอดเวลา

1.ให้ทดลองกดปุ่ม Mute หรือรูปลำโพงที่มีเครื่องหมายกากบาททับอยู่ บนรีโมท IRD เพื่อตรวจสอบดูแถบระดับเสียงของจอโทรทัศน์ว่ามีแถบระดับเสียงของจอโทรทัศน์ว่ามีแถบระดับเสียงขึ้นหรือไม่
** หากไม่มีแถบที่เป็นสีทึบเพิ่มขึ้นหรือลดลง เวลาปรับเพิ่มเสียง ลดเสียง แสดงว่ามีการกดปุ่ม Mute ปิดเสียงอยู่

2. ตรวจสอบสาย Audio (สายสีขาว และสีแดง) ที่เข้า TV ว่าหลุดหรือหลวมหรือไม่

มีสัญญาณเสียงแต่ไม่มีสัญญาณภาพ ให้สังเกตที่หน้าจอของเครื่องรับโทรทัศน์ว่ามีข้อความบอก Error Code ใดๆ หรือไม่ ให้ทำตามคำแนะนำในส่วนของ Error Code
- ตรวจสอบสาย Video ที่เข้า TV
กดรีโมทแล้วไม่สามารถควบคุม IRD ได้ เครื่องอาจค้างสภาวะอยู่ที่ภาพของช่องสัญญาณใดช่องสัญญาณหนึ่งโดยที่ถ่านที่รีโมทอาจหมดอายุ

ให้ตรวจสอบที่รีโมทมีถ่านอยู่หรือไม่ หรือถ่านหมดอายุหรือไม่ สังเกตได้จากจะมีจุดไฟสีเขียวเล็กๆ ขึ้นที่หน้าปัด IRD ขณะที่กดรีโมทแต่ละครั้งจะแสดงขึ้นมาทุกครั้งที่กดรีโมทเพื่อแสดงให้เห็นว่า IRD รับคำสั่งของรีโมทหรือไม่

ไม่มีสัญญาณภาพและสัญญาณเสียง เครื่องรับ IRD อาจอยู่ในสภาวะ STAND BY สาย RF, AV ที่ต่อจาก IRD อาจหลุดหรือหลวม

ให้สังเกตที่หน้าปัด IRD ว่าอยู่ในสภาวะเปิดหรือปิด ได้แก่
1. IRD รุ่น Pace 5000 และ 500 ถ้าปิดเครื่องจะมีขีดขึ้นมา 1 ขีด (-) ค้างอยู่ เมื่อกดเปิดแล้ว หน้าปัด IRD จะปรากฏเป็นตัวเลขของช่องที่กดไปเท่านั้น

2. IRD รุ่น SMS 2400 และ ABS ถ้าปิดเครื่องจะมีสัญญาณไฟสีแดงค้างอยู่ถ้าเปิดเครื่อง  จะมีสัญญาณไฟสีเขียวค้างอยู่ให้ทดลองกดปุ่ม TV/Radio เพื่อตรวจสอบสัญญาณภาพและเสียง

3. ตรวจสอบสายจาก IRD เข้า TV

IRD ขึ้นสองขีดกระพริบ ( - - ) - หมายถึง IRD รับสัญญาณที่มาจากจานรับสัญญาณไม่ได้ (ถ้ารับสัญญาณได้จะแสดง 1 ขีด คือ - )
- และสังเกตที่หน้าจอโทรทัศน์ว่ามีข้อความ ”ไม่มีสัญญาณ" หรือค้นหาสัญญาณที่…MHz”
- สายนำสัญญาณที่มาจาก จานรับ สัญญาณ อาจ หลุดหรือหลวม

- กรณีเครื่องหยุดทำงานโดยไม่ได้รับสัญญาณที่เข้ามาจากจานดาวเทียมให้ตรวจเช็คจากฟังก์ชั่นของความแรงของสัญญาณดาวเทียมว่ามีสัญญาณมาจากจานรับสัญญาณดาวเทียมหรือไม่

- ตรวจสอบสายที่เข้า IRD

หน้าจอขึ้น “ค้นหาสัญญาณ” ระดับสัญญาณต่ำ เกิดขึ้นเนื่องจากฝนตก ทำให้เครื่อง IRDไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ (ปรากฏการณ์ Rain fade) ไม่สามารถแก้ไขได้ ต้องรอให้ความแรงของฝนลดลงก่อน จึงจะรับภาพได้ปกติ
เนื่องจากทรูวิชั่นส์รับสัญญาณจากดาวเทียมในย่านความถี่ KU Band ซึ่งมีความยาวคลื่นสั้นมากพอๆ กับเม็ดฝน ดังนั้นเมื่อฝนตกหนักสัญญาณที่ได้รับก็จะถูกลดทอนลงมากจนทำให้เครื่อง IRD ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
ไม่สามารถรับชมช่องรายการที่ 53-65 ได้ (แต่รับชมรายการของทรู วิชั่นส์ ช่องอื่นๆ ได้) หน้าจอทีวีขึ้น "ค้นหาสัญญาณ" เกิดการ Cross Polarization ของระนาบคลื่น ทำให้เกิดการรบกวนกันระหว่างสัญญาณจากดาวเทียมไทยคม ปรับมุมองศาของอุปกรณ์ขยายและแปลงสัญญาณ (LNBF) ใหม่


 

จำนวนคนดู84,940