วิธีตรวจสอบ โทรศัพท์บ้านพื้นฐาน โทรออกไม่ได้แต่โทรเข้าได้

โทรศัพท์บ้านพื้นฐาน โทรออกไม่ได้แต่โทรเข้าได้ สามารถตรวจสอบแก้ไขเบื้องต้น ดังนี้

  1. ตรวจสอบมีบริการเสริม เช่นการ LOCK การ โทรออกหรือไม่
  2. ตรวจสอบตัวเครื่องโทรศัพท์ว่าวางสายสนิท เรียบร้อย กดแป้นวางหูประมาณ 3 วินาทีแล้วปล่อย (แป้นวางหูอาจค้าง)
จำนวนคนดู18,149