วิธีติดตั้งอุปกรณ์แยกสัญญาณ (Splitter)

Splitter คือ อุปกรณ์แยกสัญญาณเสียงกับสัญญาณ ADSL ที่ถูกส่งมาพร้อมกันภายในคู่สายโทรศัพท์เส้นเดียวกัน ซึ่งทำให้การติดตั้ง Splitter ร่วมกับการใช้งาน hi-speed Internet (ADSL) สะดวกเป็นอย่างมากเนื่องจะช่วยทำให้ปัญหาสัญญาณรบกวนภายในคู่สายลดลง เพราะว่าหากเกิดสัญญาณรบกวนภายในคู่สายโทรศัพท์จะทำให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตมีปัญหาตามไปด้วย ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการมีสัญญาณรบกวนคือ หลุดบ่อย, เชื่อมต่อไม่ได้เนื่อง Status Link ADSL กระพริบ, Low Speed 

 

 

วิธีการติดตั้งอุปกรณ์แยกสัญญาณ (Splitter) มีดังนี้

1. ต่อสายโทรศัพท์จากผนัง (จากทรู) ต่อเข้าที่ช่อง Link ของตัว Splitter

2. จากช่อง Modem ของ Splitter ต่อเข้าช่อง ADSL ของ ADSL Modem 

3. จากช่อง Phone ของ Splitter ต่อเข้าเครื่องโทรศัพท์ที่ต้องการใช้งาน    

4. ต่อ Splitter ทุก ๆ จุดที่มีการใช้งานโทรศัพท์

 ตัวอย่างการติดตั้งอุปกรณ์แยกสัญญาณ 4 รูปแบบ

รูปการติดตั้งอุปกรณ์ Splitter แบบที่ 1 (ติดตั้งรวมกับ Computer 1 จุดและโทรศัพท์ 1 จุด)

 

 

รูปการติดตั้งอุปกรณ์ Splitter แบบที่ 1 (ติดตั้งรวมกับ Computer 1 จุดและโทรศัพท์มากกว่า 1 จุด)

 

รูปการติดตั้งอุปกรณ์ Splitter แบบที่ 1 (ติดตั้งรวมกับ Computer 1 จุดและโทรศัพท์ 1 จุดโดยผ่านตู้ PABX)

 

รูปการติดตั้งอุปกรณ์ Splitter แบบที่ 1 (ติดตั้งรวมกับ Computer 1 จุดและโทรศัพท์ 4 จุด)

จำนวนคนดู19,704