วิธีการเลือกซื้อสายโทรศัพท์สำหรับการใช้งาน ADSL

วิธีการเลือกซื้อสายโทรศัพท์สำหรับ ADSL


 ในการใช้งาน hi speed อินเทอร์เน็ตที่เป็น ADSL นั้น  สายที่ใช้ในการรับส่งข้อมูล สามารถใช้สายร่วมกับสายโทรศัพท์ได้  แต่ถ้าสายโทรศัพท์นั้น มีคุณภาพไม่ดี ก็อาจจะส่งผลให้การรับส่งข้อมูลของ ADSL มีอาการ สะดุด ไม่สม่ำเสมอ จนถึง สัญญาณขาดหายไปได้ แม้สัญญาณโทรศัพท์จะปกติอยู่ก็ตาม

           สายโทรศัพท์ที่มีการใช้งานกันอยู่โดยทั่วไปแล้วมี 4 ชนิด  คือ 

               สาย TIEV และสาย TPEV  สำหรับใช้ภายในอาคาร

               สาย DROP WIRE และ สาย AP  สำหรับใช้ภายนอกอาคาร  ดังรูป

 

 

          สำหรับในบ้านทั่วไปนั้น จะใช้ สาย TIEV ซึ่งภายในสายนั้น ก็มี 2 แบบ คือ แบบภายในมี 2 เส้น และแบบภายในมี 4 เส้น ซึ่งหมายถึง จำนวนเส้นภายในสาย TIEV นั้นๆ  ซึ่งนำมาต่อเข้ากับหัวแจ็คโทรศัพท์ (RJ-11) ก็สามารถต่อเข้ากับโทรศัพท์หรือโมเด็มได้แล้ว

 

 

 

          ส่วนจำนวนเส้นภายในสาย TIEV นั้น ลักษณะการใช้งานจะต่างกัน  เช่น  2 เส้น ใช้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ตามบ้านทั่วไป  4 เส้น ก็จะใช้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ดิจิตอล แต่ก็สามารถต่อกับโทรศัพท์ธรรมดาได้ โดยการใช้เพียง 2 เส้น ส่วนอีก 2 เส้น ที่เหลือก็สำรองไว้ภายในสาย

          เมื่อทราบแล้วว่าสายโทรศัพท์ที่ใช้งานภายในบ้าน คือ สายชนิดใด มีแบบไหนบ้าง แล้วก็มาเลือกซื้อสายโทรศัพท์ที่เหมาะสำหรับการใช้งาน ADSL ดังนี้

     1. สายแบบ 4 เส้น แต่ใช้งานจริง 2 เส้น อีก 2 เส้น สำรองไว้ในกรณี มีปัญหาเกี่ยวกับสายลัดวงจรหรือสายขาดใน

 

ภาพของสาย TIEV 4 เส้น

 

     2. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของสายโทรศัพท์  ยิ่งใหญ่ ยิ่งดี  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แนะนำให้ใช้ อย่างต่ำคือ 0.65 มิลลิเมตร

 

 

 

     3. ลักษณะฉนวนหุ้มสายควรมีความยืดหยุ่นคืนรูปได้ ไม่แข็งหรือหักงอได้ตามที่เราบิด

 

 

ส่วนลักษณะการเดินสายโทรศัพท์ภายในบ้านที่ดี ดังนี้

     1. การเดินสายโทรศัพท์ควรเดินให้ห่างจากสายไฟภายในบ้าน เพราะกระแสไฟฟ้าอาจจะรบกวนสัญญาณโทรศัพท์

     2. เดินสายให้ได้ระยะทางสั้นที่สุดจากกล่องกันฟ้า เพราะระยะทางมีผลต่อสัญญาณ ADSL

     3. ไม่เดินสายผ่านจุดอับชื้น เพราะความชื้นจะทำให้เกิดสัญญาณรบกวนภายในสาย

     4. ไม่ควรขดม้วนสาย ถ้าสายยาวเกินควรตัดและต่อหัวแจ็คโทรศัพท์ (RJ-11)ใหม่ เพราะการขดม้วนทำให้เกิดสัญญาณรบกวน  รวมทั้งทำให้ระยะทางของสายยาวเกินความจำเป็น

 

 

ภาพแสดงการเชื่อมต่อสายโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ทุกจุด

 

          สำหรับบางบ้านที่มีการเดินสายโทรศัพท์ไว้อยู่แล้ว เพียงแต่นำสายโทรศัพท์ที่ต่อหัวแจ็คโทรศัพท์ (RJ-11) สำเร็จรูปแล้วมาเชื่อมต่อได้เลยนั้น  จะเรียกว่าสายชนิดแบน การเลือกซื้อสายชนิดนี้ มีดังนี้

     1. ระยะทางจากจุดต่อบนผนัง ถึง อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ตัวเครื่องโทรศัพท์หรือโมเด็ม ไม่ควรซื้อสายยาวเกินกว่าระยะทางจริงไปมากนัก เพราะอาจจะทำให้ต้องม้วนสาย ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดสัญญาณรบกวน

     2. หัวแจ็คโทรศัพท์ (RJ-11) ต้องแน่น และเส้นทองแดงต้องอยู่สุดปลายตัวต่อ ดังภาพ

 

     3. ไม่มีคราบสนิมเกาะอยู่ที่ปลายหัวแจ็คโทรศัพท์ (RJ-11)

เมื่อสายโทรศัพท์ภายในบ้านมีคุณภาพดี ก็จะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงได้  ทั้งในเรื่อง ความเร็ว และ ความเสถียรครับ

จำนวนคนดู62,513