True Corporation - ทรูมูฟ, ทรูออนไลน์, ทรูมันนี่, ทรูวิชั่นส์,ทรูไลฟ์

บริการย้ายค่ายเบอร์เดิม (Mobile Number Portability: MNP) คืออะไร

บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ MNP (Mobile Number Portability) คือ การที่ลูกค้าสามารถโอนย้ายเบอร์มือถือจากผู้ให้บริการรายเดิมไปยังผู้ให้บริการรายใหม่ได้ โดยยังสามารถใช้เบอร์มือถือเบอร์เดิมได้ตามปกติ
ทั้ง
นี้ความเร็วในการโอนย้ายขึ้นอยู่กับปริมาณคำขอโอนย้าย ณ ขณะนั้น 

จำนวนคนดู23,503