สมัครบริการ TrueVisions E-Bill

สมัครบริการ E-Bill เพิ่มความสะดวกในการแจ้งค่าบริการทรูวิชั่นส์ แทนการจัดส่งใบแจ้งค่าบริการทางไปรษณีย์
ผ่านช่องทาง ดังนี้

 • บริการออนไลน์ผ่าน http://www.truevisionstv.com/home1.aspx
 • ข้อความทางมือถือ (SMS)
 • จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ช่องทางการลงทะเบียนระบบ E-bill

 • ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
 http://www.truevisionstv.com/home1.aspx 

 • ลงทะเบียนผ่านระบบ SMS (3 บาท/ครั้ง ทุกเครือข่าย)
  
พิมพ์ข้อความ EBILL เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขสมาชิกทรูวิชั่นส์ หรือหมายเลขสมาร์ทการ์ด หรือหมายเลขโทรศัพท์ P-number
  แล้วกดส่งไปที่หมายเลข 4827882
  
ตัวอย่างเช่น EBILL 79756779

แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกช่องทางการรับ E-bill
สามารถดำเนินการแก้ไขช่องทางการรับ E-BILL หรือยกเลิกข้อมูลการรับ E-BILL ได้ที่ www.truevisionstv.com


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. ทรูวิชั่นส์ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการแก่ลูกค้านิติบุคคล
 2. ลูกค้าที่สมัครบริการผ่านช่องทาง online service และ email address
  จะได้รับคูปองอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน e-mail address ที่ท่านได้แจ้งไว้
 3. ลูกค้าที่สมัครบริการผ่านช่องทาง SMS (ใน SMS จะระบุข้อความ หมายเลขสมาชิก, เลขที่ใบแจ้ง, ยอดชำระ,
  วันที่ครบกำหนดชำระ) สำหรับนำไปแจ้งรับบริการชำระค่าบริการ ได้ที่ศูนย์บริการทรูวิชั่นส์เซอร์วิสเซ็นเตอร์, ทรูวิชั่นส์
จำนวนคนดู79,942