ถ้าจำเป็นต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์รับสัญญาณหลายวัน เมื่อกลับมาเสียบใหม่ จะมีผลต่ออุปกรณ์รับสัญญาณหรือไม่

ในกรณีที่ถอดปลั๊กไฟฟ้าของอุปกรณ์รับสัญญาณออก
เมื่อเสียบปลั๊กอุปกรณ์ใหม่ เครื่องรับสัญญาณจะทำการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ โดยอัตโนมัติ ก่อนที่จะเริ่มต้นทำงานใหม่
ซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถรับชมสัญญาณภาพได้ในทันที โดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 - 2 นาที ถึงจะรับชมสัญญาณได้ตามปกติ

แต่ถ้าในขณะที่เครื่องกำลังการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ แล้วพบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้น กับส่วนใดๆ ของเครื่องรับสัญญาณ
ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์รับสัญญาณไม่สามารถทำงานได้ เครื่องรับสัญญาณจะปรากฎข้อความแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้น

หรือหากยังไม่สามารถรับชมภาพได้ ให้ส่งสัญญาณซ้ำ E16
โดยสามารถขอส่งได้จากเครื่องตอบรับอัตโนมัติ โทร. 0-2725-2525 หรือ www.truevisionstv.com

จำนวนคนดู14,203