ทำไมสัญญาณเสียงในแต่ละช่องรายการไม่เท่ากัน

ในการส่งสัญญาณภาพและเสียงที่ได้รับจากช่องรายการต่างประเทศ ทรูวิชั่นส์จะมีระบบ Master control
ที่ควบคุมคุณภาพของสัญญาณภาพและเสียง ก่อนส่งออกอากาศทุกๆ ช่องรายการอยู่แล้ว

ดังนั้น สามารถมั่นใจได้ว่า ทางทรูวิชั่นส์ทำการปรับจูนสัญญาณเสียงในแต่ละช่องรายการ
ให้มีความเท่าเทียมกันให้มากที่สุด ก่อนแพร่ภาพไปยังสมาชิก

แต่เนื่องจากสัญญาณเสียงที่ได้รับในแต่ละช่องรายการนั้น มีการส่งสัญญาณมาไม่เท่าเทียมกัน
ทำให้ระดับเสียงที่ออกอากาศ มีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย

จำนวนคนดู14,815