ตรวจสอบข้อมูลการรับสัญญาณของอุปกรณ์รับสัญญาณด้วยตนเอง

ในการบำรุงรักษาเครือข่ายเคเบิ้ลใยแก้ว ทรูวิชั่นส์จะแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบ ถึงกำหนดการบำรุงรักษาเครือข่ายเคเบิ้ลในแต่ละพื้นที่ล่วงหน้า ผ่านหน้าจอเครื่องรับโทรทัศน์ทุกครั้ง

ดังนั้น ถ้าสมาชิกในระบบเคเบิ้ลใยแก้วไม่สามารถรับชมสัญญาณได้ สามารถตรวจสอบข้อมูลการรับสัญญาณของอุปกรณ์รับสัญญาณได้ด้วยตนเอง ดังนี้

 1. กดปุ่ม Menu บนรีโมทคอนโทรล
 2. จะปรากฎหน้าจอ Menu หลัก ให้เลื่อนลูกศรไปยัง "Set-Top Operation" กดปุ่ม Select
 3. จะปรากฏหน้าจอ On Screen Display มีข้อความแสดงสถานะต่างๆ ของ Set-Top ให้สังเกตุที่คำว่า "DATA...."
  - ถ้าขึ้นคำว่า DATA: OK แสดงว่า การรับสัญญาณเป็นปกติ
  แต่หากเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ไม่ปรากฎภาพ หรือไม่สามารถรับสัญญาณภาพใดๆ ได้ ขอให้ติดต่อมาที่ศูนย์บริการสมาชิกทรูวิชั่นส์
  - ถ้าขึ้นคำว่า DATA: NONE แสดงว่าไม่มีสัญญาณผ่านเข้ามาที่ Set-Top
  ให้ ตรวจสอบขั้วต่อของสายที่ต่อเข้ากับอุปกรณ์รับสัญญาณ หรือ Set-Top ว่าหลุดหรือหลวม ที่จุดเชื่อมต่อต่างๆ หรือไม่ เมื่อตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำตามวิธีการข้างต้นอีกครั้ง หากยังไม่ปรากฎภาพ หรือไม่สามารถรับสัญญาณภาพใดๆ ได้ ขอให้ติดต่อมาที่ศูนย์บริการสมาชิกทรูวิชั่นส์
 4. กด Menu 1 ครั้ง เพื่อออกจากหน้าจอ
จำนวนคนดู48,472