อินเทอร์เน็ตผ่านสายเคเบิ้ล คืออะไร

Ultra hi-speed Internet (Docsis): อินเทอร์เน็ตผ่านสายเคเบิ้ล คืออะไร

เป็นการส่งสัญญาณข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย โดยใช้สายนำสัญญาณ คือ สายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) และสายโคแอคเชียล มาทำงานร่วมกัน โดยจะเรียกระบบนี้ว่า HFC หรือ Hybrid Fiber Coaxial Network

ความสามารถของเคเบิ้ล โมเด็ม (Cable Modem) จะมีความสามารถดาวน์โหลด และอัพโหลดข้อมูลได้สูง และไม่มีปัญหาของสายหลุดในระหว่างการใช้งานเพราะ Cable Modem จะเป็นการเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลา

ข้อดีของ Ultra hi-speed Internet (Docsis)

 • ไม่ต้องเสียค่าเช่าคู่สาย ไม่เสียค่าโทรศัพท์ในการเชื่อมต่อแต่ละครั้ง เพราะไม่ต้องใช้สายโทรศัพท์
 • ระยะทางไม่มีผลต่อความเร็ว และสามารถเลือกสมัครได้ทุกความเร็วที่เปิดให้บริการ 
 • ความเร็วคงที่ และสามารถรองรับความเร็วได้ถึง 400 Mbps.
 • สามารถใช้งาน  Ultra hi-speed Internet (Docsis) และ TVS CATV  ได้พร้อมกัน ในสายเส้นเดียวกัน
 • รองรับ VDO Streaming ในรูปแบบ HD video 
 • มีความเสถียร ทั้งการดาวน์โหลดและอัพโหลด
 • รับและส่งไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว 
 • รองรับ Application ที่ต้องการ Bandwidth สูง โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้าน Multimedia ,VDO Conference
 • การเชื่อมต่อเป็นแบบ Always On
 • สามารถประยุกต์ใช้สำหรับการรักษาความปลอดภัย โดยใช้ IP Camera
 • ประหยัด และควบคุมค่าใช้จ่ายได้ ด้วยค่าบริการแบบเหมาจ่ายรายเดือน ไม่จำกัดชั่วโมงการใช้งาน
จำนวนคนดู100,850