โทรศัพท์พื้นฐาน (Fixed Line) คืออะไร

Fixed Line คือ โทรศัพท์พื้นฐาน (โทรศัพท์บ้าน) ให้บริการรับ-ส่งข่าวสาร ในรูปแบบของเสียง สามารถติดต่อได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

การแจ้งเหตุขัดข้อง:

กด 1177 ตามด้วย02 และเบอร์โทรศัพท์พื้นฐานของทรู

ตัวอย่าง 1177021234567 จากนั้นทำรายการตามระบบตอบรับอัตโนมัติ

จำนวนคนดู29,083