บิลและการชำระเงิน


บริการหลังการขายจากทรูวิชั่นส์

ในการรับสัญญาณระบบเคเบิ้ลใยแก้ว (CAtv) สัญญาณภาพอาจถูกรบกวนด้วยสาเหตุต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขุดเจาะถนน หรืออุบัติเหตุที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่น เสาไฟฟ้าล้ม หรือเกิดจากการบำรุงรักษาเครือข่ายเคเบิ้ลใยแก้ว

ทรูวิชั่นส์ ขอแนะนำให้เสียบปลั๊กที่เครื่องรับสัญญาณ Set top Box ไว้ตลอดเวลา เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารระหว่างข้อมูล ที่ทางบริษัททำการส่งกับเครื่องรับของสมาชิก ซึ่งอุปกรณ์รับสัญญาณ จะสามารถอัพเดทข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลา

ในการเสียบปลั๊กไฟเครื่องรับสัญญาณไว้ตลอด 24 ชั่วโมง จะใช้พลังงานไฟฟ้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยสามารถคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า 1 หน่วย เท่ากับ 3 บาท (เครื่องรับสัญญาณเปิดใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 3.24 บาท)

ในการส่งสัญญาณภาพและเสียงที่ได้รับจากช่องรายการต่างประเทศ ทรูวิชั่นส์จะมีระบบ Master control ควบคุมคุณภาพของสัญญาณภาพและเสียง ก่อนส่งออกอากาศทุกๆ ช่องรายการอยู่แล้ว ดังนั้น สามารถมั่นใจได้ว่า ทางทรูวิชั่นส์ทำการปรับจูนสัญญาณเสียงในแต่ละช่องรายการ ให้มีความเท่าเทียมกันให้มากที่สุด ก่อนแพร่ภาพไปยังสมาชิก แต่เนื่องจากสัญญาณเสียงที่ได้รับในแต่ละช่องรายการนั้น มีการส่งสัญญาณมาไม่เท่าเทียมกัน ทำให้ระดับเสียงที่ออกอากาศ มีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย

ในกรณีที่ถอดปลั๊กไฟฟ้าออก เมื่อเสียบปลั๊กอุปกรณ์ใหม่ เครื่องรับสัญญาณจะทำการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ โดยอัตโนมัติ ก่อนที่จะเริ่มต้นทำงานใหม่ ซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถรับชมสัญญาณภาพได้ในทันที โดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 - 2 นาที ถึงจะรับชมสัญญาณได้ตามปกติ

ในการรับ-ส่งสัญญาณย่านความถี่ของระบบจานดาวเทียม เป็นการส่งสัญญาณย่านความถี่ที่เรียกว่า Ku-Band ซึ่งถือได้ว่าเป็นย่านความถี่ที่สูงมาก (12GHz) และในการเลือกเอาย่านความถี่สูงๆ มาใช้นั้น จะเกิดผลกระทบของสัญญาณภาพและเสียง

ต้องรอให้ความแรงของฝนลดลง จึงจะรับภาพได้ปกติ เนื่องจาก สัญญาณจากดาวเทียม มีความยาวคลื่นสั้นมาก พอๆกับเม็ดฝน เมื่อฝนตกหนัก สัญญาณที่ได้รับก็จะถูกลดทอนลงมาก จนทำให้เครื่อง IRD ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ


การตั้งค่าและการใช้งาน

แหล่งรวมคู่มือการตั้งค่าและการใช้งานกล่องรับสัญญาณ True Digital HD (Skyworth)

  • การสมัครและการเข้าระบบทรูไอดี
  • การสมัคร ทรู ซูเปอร์ ซอคเกอร์ แพ็กเกจ เพื่อดูบนมือถือ
  • การสมัคร ทรู ซูเปอร์ ซอคเกอร์ แพ็กเกจ เพื่อดูบนทีวี
  • การสมัคร ทรู ซูเปอร์ ซอคเกอร์ แพ็กเกจ ผ่านอุปกรณ์ iPad
  • การยกเลิก ทรู ซูเปอร์ ซอคเกอร์ แพ็กเกจ
  • การเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ในการรับชมทรู ซูเปอร์ ซอคเกอร์ แพ็กเกจ
  • การตรวจสอบ Error ในการรับชมทรู ซูเปอร์ ซอคเกอร์ แพ็กเกจ

แหล่งรวมคู่มือการตั้งค่า LNB สำหรับกล่องรับสัญญาณทรูวิชั่นส์รุ่นต่างๆ

คู่มือการตั้งค่าและการใช้งานสำหรับกล่องรับสัญญาณ PSI True TV


วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ในการบำรุงรักษาเครือข่ายเคเบิ้ลใยแก้ว ทรูวิชั่นส์จะแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบ ถึงกำหนดการบำรุงรักษาเครือข่ายเคเบิ้ลในแต่ละพื้นที่ล่วงหน้า ผ่านหน้าจอเครื่องรับโทรทัศน์ทุกครั้ง ดังนั้น ถ้าสมาชิกในระบบเคเบิ้ลใยแก้วไม่สามารถรับชมสัญญาณได้ สามารถตรวจสอบข้อมูลการรับสัญญาณของอุปกรณ์รับสัญญาณได้ด้วยตนเอง

อาจมีสาเหตุมาจากตัวเครื่อง IRD เช่น E-05 Smart card เสีย แต่ในความเป็นจริง Smart Card อาจจะไม่เสีย แต่เกิดสิ่งสกปรกขึ้นที่แถบข้อมูลของ Smart Card เอง ดังนั้น เพียงดึง Smart Card ออกมาทำความสะอาด ก็จะสามารถใช้งานได้ต่อไป

การแก้ไขปัญหาของเครื่อง IRD ด้วยการดึง Smart Card ออก หรือถอดอุปกรณ์ประกอบการถอดรหัสออกจากเครื่อง IRD และถอดปลั๊กไฟฟ้าทิ้งไว้ 5-10 นาที แล้วจึงเสียบปลั๊กไฟฟ้า และใส่อุปกรณ์กลับเข้าไปใหม่ เป็นการแก้ไขข้อขัดข้องในเบื้องต้น เนื่องจากเป็นการ Reset อาการของเครื่องรับ IRD

วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น สำหรับลูกค้าทรูวิชั่นส์ ที่ใช้ระบบจานดาวเทียม DStv (Digital Satellite)

วิธีการแก้ไขปัญหา กรณีพบ Error code บนหน้าจอ สำหรับลูกค้าทรูวิชั่นส์ที่ใช้ระบบจานดาวเทียม (DStv)


คู่มือการแก้ไขกล่องเครื่องรับสัญญาณ ในแต่ละรุ่น (VDO)

กรณีท่านสมาชิกไม่สามารถรับชมช่องรายการต่­างๆ ของทรูวิชั่นส์ได้ ท่านสมาชิกสามารถแก้ไขปัญหาการรับชมเบื้อง­ต้นได้ด้วยตนเองโดยถอดปลั๊กเครื่องรับสัญญาณออกแล้วเสียบใ­หม่ หากยังไม่สามารถรับชมได้ท่านสมาชิกสามารถแ­ก้ไขปัญหาได้ตาม vdo นี้

กรณีท่านสมาชิกไม่สามารถรับชมช่องรายการต่­างๆ ของทรูวิชั่นส์ได้ ท่านสมาชิกสามารถแก้ไขปัญหาการรับชมเบื้อง­ต้นได้ด้วยตนเองโดยถอดปลั๊กเครื่องรับสัญญาณออกแล้วเสียบใ­หม่ หากยังไม่สามารถรับชมได้ท่านสมาชิกสามารถแ­ก้ไขปัญหาได้ตาม vdo นี้

กรณีท่านสมาชิกไม่สามารถรับชมช่องรายการต่­างๆ ของทรูวิชั่นส์ได้ ท่านสมาชิกสามารถแก้ไขปัญหาการรับชมเบื้อง­ต้นได้ด้วยตนเองโดยถอดปลั๊กเครื่องรับสัญญาณออกแล้วเสียบใ­หม่ หากยังไม่สามารถรับชมได้ท่านสมาชิกสามารถแ­ก้ไขปัญหาได้ตาม vdo นี้

กรณีท่านสมาชิกไม่สามารถรับชมช่องรายการต่างๆ ของทรูวิชั่นส์ได้ ท่านสมาชิกสามารถแก้ไขปัญหาการรับชมเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง โดยถอดปลั๊กเครื่องรับสัญญาณออกแล้วเสียบใหม่ หากยังไม่สามารถรับชมได้ท่านสมาชิกสามารถแ ก้ไขปัญหาได้ตาม vdo นี้

กรณีท่านสมาชิกไม่สามารถรับชมช่องรายการต่­างๆ ของทรูวิชั่นส์ได้ ท่านสมาชิกสามารถแก้ไขปัญหาการรับชมเบื้อง­ต้นได้ด้วยตนเองโดยถอดปลั๊กเครื่องรับสัญญาณออกแล้วเสียบใ­หม่ หากยังไม่สามารถรับชมได้ท่านสมาชิกสามารถแ­ก้ไขปัญหาได้ตาม vdo นี้


บริการต่างๆ จากทรูวิชั่นส์

ลูกค้าทรูมูฟเอชต้องการยกเลิกข้อความประชาสัมพันธ์ กด *137 โทรออก กด 2 (ใช้ได้ทั้งแบบเติมเงินและรายเดือน)

วิธีการค้นหาข้อมูลรายการที่ออกอากาศในระบบทรูวิชั่นส์ผ่านทีวีไกด์