วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

เพื่อการใช้งานแพ็กเกจต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ทรูไลฟ์พลัส ขอแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นต่างๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง

สำหรับปัญหาด้านการรับชมโทรทัศน์ของทรูวิชั่นส์ 
หากเกิดปัญหาให้ตรวจสอบสาเหตุและอาการ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ลูกค้าสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง โดยตรวจสอบจากรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 


โปรโมชั่นและแพ็กเกจ