บิลและการชำระเงิน

เนื่องด้วย TrueOnline มีนโยบายรณรงค์ลดการใช้กระดาษด้วยการแจ้งยอดค่าใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์บิล (E-Billing) จึงได้มีการพัฒนาระบบให้สามารถแจ้งยอดค่าใช้บริการทรู ออนไลน์ โดยลูกค้าสามารถเลือกรับการแจ้งค่าบริการได้ 2 รูปแบบได้แก่

 1. ช่องทาง SMS
  ระบบจะแจ้งยอดค่าบริการผ่านทาง SMS โดยจะมีรายละเอียดยอดค่าบริการรอบปัจจุบัน, ยอดยกมา (ถ้ามี), และยอดรวมที่ต้องชำระ
 2. ช่องทาง SMS + Email 
  ระบบจะส่ง SMS แจ้งยอดรวมที่ต้องชำระ พร้อมทั้งลูกค้าสามารถดูรายละเอียดหน้าบิลได้ทาง Email

สมัครจาก Application True iService

 • ดาว์นโหลด Application True I Service ได้จาก App store และ Play Store
 • ลงทะเบียนด้วย True ID
 • เลือกเมนู E-Billing
 • เลือกบริการ TrueOnline พร้อมกดยืนยัน
 • เลือกช่องทางในการรับ E-Bill กรอกรายละเอียด

ข้อมูลความรู้ทั่วไป

 • วาง Modem ให้อยู่จุดกึ่งกลางของบ้าน
 • วาง Modem แนวตั้งหรือแนวนอน ให้ถูกต้องตามรุ่น
 • วาง Modem ห่างจากอุปกรณ์ไร้สายและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 • มี Modem เก่า นำมาใช้เป็นตัวเพิ่มสัญญาณโดยการต่อสาย LAN
 • ซื้ออุปกรณ์เสริมช่วยกระจายสัญญาณ ให้ครอบคลุมพื้นที่ในบ้าน

ทำไมความเร็วอินเทอร์เน็ตจึงน้อยกว่าความเร็วที่ขอไว้ตอนสมัคร?

หลายคนคงเคยประสบปัญหาอินเทอร์เน็ตช้าไม่ทันใจ ซึ่งมีสาเหตุได้หลายประการ ทั้งนี้หากปัญหาดังกล่าวไม่ได้มาจากเรื่องของระบบเครือข่ายล่มซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นกับลิงค์ที่ส่งไปยังต่างประเทศ ดังนั้นสาเหตุที่เน็ตช้า อาจจำแนกสาเหตุต่างๆ ได้ดังนี้
 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสายโทรศัพท์ภายในบ้าน

แนะนำวิธีติดตั้งอุปกรณ์แยกสัญญาณ (Splitter) ทั้ง 4 รูปแบบ ดังนี้

1. การติดตั้งอุปกรณ์ Splitter แบบที่ 1 (ติดตั้งรวมกับ Computer 1 จุดและโทรศัพท์ 1 จุด)

2. การติดตั้งอุปกรณ์ Splitter แบบที่ 2 (ติดตั้งรวมกับ Computer 1 จุดและโทรศัพท์มากกว่า 1 จุด)

3 .การติดตั้งอุปกรณ์ Splitter แบบที่ 3 (ติดตั้งรวมกับ Computer 1 จุดและโทรศัพท์ 1 จุดโดยผ่านตู้ PABX)

4. การติดตั้งอุปกรณ์ Splitter แบบที่ 4 (ติดตั้งรวมกับ Computer 1 จุดและโทรศัพท์ 4 จุด)

การ Forward Port คือการกำหนดเส้นทางของข้อมูล ที่ติดต่อเข้ามายัง router ให้ forward ไปยังเครื่อง
ที่อยู่หลัง router ที่ใช้ IP ภายใน โดยมีหลักการในการ forward โดยพิจารณาจากหมายเลข port ที่ติดต่อเข้ามา


บริการต่างๆ จากทรูออนไลน์

True Cordless คืออุปกรณ์เสริม ที่ใช้เป็นโทรศัพท์ไร้สายซึ่งใช้คลื่นวิทยุความถี่ 2.4 GHz สามารถใช้โทรเข้าออกได้ ผ่าน Media ดังนี้

 • โทรศัพท์พื้นฐานหรือโทรศัพท์บ้าน (Fixed Line)
 • โทรศัพท์บ้านยุคใหม่ (Fixed Line Plus)

เป็นการส่งสัญญาณข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย โดยใช้สายนำสัญญาณ คือ สายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) และสายโคแอคเชียล มาทำงานร่วมกัน โดยจะเรียกระบบนี้ว่า HFC หรือ Hybrid Fiber Coaxial Network

ความสามารถของเคเบิ้ล โมเด็ม (Cable Modem) จะมีความสามารถดาวน์โหลด และอัพโหลดข้อมูลได้สูง และไม่มีปัญหาของสายหลุดในระหว่างการใช้งานเพราะ Cable Modem จะเป็นการเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลา

โทรศัพท์บ้านยุคใหม่ (Fixed Line Plus) คือการให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานผ่านบนระบบโครงข่าย NGN (Next Generation Network)

Next Generation Network หมายถึง การรวมเอาเทคโนโลยีแบบ Packet-Based Network นั่นคือ การแปลงไฟล์ดิจิตอลทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นการสนทนาเสียง, ภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหว, ข้อมูล ให้เป็น Packet แบบ Internet Protocol (IP) ในลักษณะการส่งข้อมูลการใช้งานอินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลได้รวดเร็วและไม่มีขีดจำกัด

 • ลูกค้าที่จะขอใช้บริการโทรศัพท์บ้านยุคใหม่ (Fixed Line Plus) จะต้องมีบริการ Ultra hi-speed internet อยู่แล้ว  หรือสมัครใหม่พร้อม Ultra hi-speed internet โดยชื่อผู้สมัครจะต้องเป็นชื่อเดียวกัน
 • ยอดค่าใช้บริการ ลูกค้าจะได้รับรวมอยู่ในใบแจ้งค่าบริการ Ultra hi-speed internet ภายใต้บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต (TI)

Fixed Line คือ โทรศัพท์พื้นฐาน (โทรศัพท์บ้าน) ให้บริการรับ-ส่งข่าวสาร ในรูปแบบของเสียง สามารถติดต่อได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ


การตั้งค่าและการใช้งาน

แหล่งรวมคู่มือการตั้งค่าและการใช้งานโมเด็มยี่ห้อ Billion

แหล่งรวมคู่มือการตั้งค่าและการใช้งานโมเด็มยี่ห้อ Cisco

แหล่งรวมคู่มือการตั้งค่าและการใช้งานโมเด็มยี่ห้อ HUAWEI

แหล่งรวมคู่มือการตั้งค่าและการใช้งานโมเด็มยี่ห้อ HUMAX

แหล่งรวมคู่มือการตั้งค่าและการใช้งานโมเด็มยี่ห้อ Nlink


การตั้งค่าและการใช้งานอุปกรณ์ Fiber to home (GPON)

แหล่งรวมคู่มือการตั้งค่าและการใช้งานโมเด็มยี่ห้อ HUAWEI

แหล่งรวมคู่มือการตั้งค่าและการใช้งานโมเด็มยี่ห้อ ZTE


การตั้งค่าและการใช้งานโมเด็มและเร้าเทอร์ DOCSIS

แหล่งรวมคู่มือการตั้งค่าและการใช้งานโมเด็มยี่ห้อ Cisco

แหล่งรวมคู่มือการตั้งค่าและการใช้งานโมเด็มยี่ห้อ HUMAX

แหล่งรวมคู่มือการตั้งค่าและการใช้งานโมเด็มยี่ห้อ Technicolor

แหล่งรวมคู่มือการตั้งค่าและการใช้งานโมเด็มยี่ห้อ Thomson

แหล่งรวมคู่มือการตั้งค่าและการใช้งานโมเด็มยี่ห้อ TurboSpeed


การตั้งค่าและการใช้งานโมเด็มและเร้าเทอร์ xDSL

แหล่งรวมคู่มือการตั้งค่าและการใช้งานโมเด็มยี่ห้อ Billion

แหล่งรวมคู่มือการตั้งค่าและการใช้งานโมเด็มยี่ห้อ HUMAX

แหล่งรวมคู่มือการตั้งค่าและการใช้งานโมเด็มยี่ห้อ Dlink

แหล่งรวมคู่มือการตั้งค่าและการใช้งานโมเด็มยี่ห้อ Nlink

แหล่งรวมคู่มือการตั้งค่าและการใช้งานโมเด็มยี่ห้อ ZTE


อุปกรณ์เสริม

การตั้งค่าและการใช้งาน D-Link DIR-605L

การตั้งค่าและการใช้งาน TOTOLINK A2004NS

การตั้งค่าและการใช้งาน HUMAX QUANTUM T3A


การตั้งค่าและการใช้งานร่วมกับระบบกล้องวงจรปิด

ข้อมูลสำคัญในการตั้งค่า กล้องวงจรปิด มีดังนี้เช่น

 1. ค่า IP Address และ Port ของกล้องเพื่อใช้ในการ Forward Port
 2. ค่า DDNS คือ URL ที่ใช้ในการเปิดดูกล้องวงจรปิด ได้แก่ Host name, Username และ Password
 3. การตั้งค่า ใน Router เช่น Forward Port, Firewall, UPnP

ข้อมูลสำคัญในการตั้งค่า กล้องวงจรปิด มีดังนี้เช่น

 1. ค่า IP Address และ Port ของกล้องเพื่อใช้ในการ Forward Port
 2. ค่า DDNS คือ URL ที่ใช้ในการเปิดดูกล้องวงจรปิด ได้แก่ Host name, Username และ Password
 3. การตั้งค่า ใน Router เช่น Forward Port 
 4. การ Disable Firewall, Disable WAN Blocking
 5. การ Enable Remote Config Management

วิธีการสมัคร Host เพื่อใช้งาน Dynamic DNS (DDNS) กับผู้ให้บริการต่างๆ

การตั้งค่าและการใช้งาน IP Camera ยี่ห้อ DLink ร่วมกับโมเด็ม ADSL (DYNDNS) สำหรับ


ตั้งค่า Email

แหล่งรวมคู่มือการตั้งค่าและการใช้งานอีเมลสำหรับ Windows 8

แหล่งรวมคู่มือการตั้งค่าและการใช้งานอีเมลสำหรับ Windows 10

แหล่งรวมคู่มือการตั้งค่าและการใช้งานอีเมล Windows Live Mail

แหล่งรวมคู่มือการตั้งค่าและการใช้งานอีเมล Windows Live Mail 2011

แหล่งรวมคู่มือการตั้งค่าและการใช้งานอีเมล Microsoft Outlook 2007


ตั้งค่า Browser

แหล่งรวมคู่มือการตั้งค่าและการใช้งานเบราเซอร์ Chrome

แหล่งรวมคู่มือการตั้งค่าและการใช้งานเบราเซอร์ Internet Explorer

แหล่งรวมคู่มือการตั้งค่าและการใช้งานเบราเซอร์ Mozilla Firefox

แหล่งรวมการตั้งค่าและการใช้งานเบราเซอร์ Opera

แหล่งรวมคู่มือการตั้งค่าและการใช้งานเบราเซอร์ Safari


วิธีการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

การใช้งาน Wi-Fi ภายในบ้านนั้น อาจเกิดปัญหาสัญญาณอ่อน, หลุดบ่อย, ไม่เสถียร ซึ่งอาจจะเกิดจากบ้านใกล้เคียง ใช้ช่องสัญญาณทับซ้อนกับช่องสัญญาณ Wi-Fi ที่เราใช้อยู่ จึงมีวิธีง่ายๆ สำหรับการเลือกช่องสัญญาณที่เหมาะสม ซึ่งจะมีโปรแกรมที่ใช้ในการตรวจสอบช่องสัญญาณที่เหมาะสม ดังนี้

สามารถดำเนินการได้โดย

 1. เปลี่ยนตำแหน่งที่วาง Wireless Router หรือ ย้ายตำแหน่งที่ใช้งานคอมพิวเตอร์
 2. เปลี่ยนเสา Wireless ให้กับ Router
 3. ดัดแปลงทำ ที่ช่วยกระจายสัญญาณ
 4. เพิ่มอุปกรณ์ที่เป็น Wireless Repeater
 5. เปลี่ยน Wireless Router ที่มีกำลังส่งสูงขึ้น

วิธีตรวจสอบ โทรศัพท์บ้าน โทรเข้า/โทรออกไม่ได้ ไม่มีสัญญาน ควรตรวจสอบเบื้องต้นดังนี้

 1. ให้ตรวจสอบการวางหูโทรศัพท์ เพราะหากวางหูโทรศัพท์ไม่สนิท ประมาณ 20 วินาที จะมีสัญญาณ...เตือน 30 วินาที หลักจากนั้นโทรศัพท์จะไม่มีเสียง การแก้ไขให้ทำการวาง หูโทรศัพท์ให้สนิทอีกครั้ง และลองยกหูฟังใหม่
 2. ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อของการเดินสาย ได้แก่ จุดต่อระหว่างตัวเครื่อง จุดต่อระหว่างตลับต่อสาย และสายภายใน หลุดหลวมหรือไม่
 3. ตรวจสอบสายโทรศัพท์ภายในบ้านอาจเกิดการ หัก งอ หรือขาด
 4. นำเครื่องโทรศัพท์เครื่องอื่น มาทดลองทดสอบเปรียบเทียบ

โทรศัพท์บ้านพื้นฐาน โทรออกไม่ได้แต่โทรเข้าได้ สามารถตรวจสอบแก้ไขเบื้องต้น ดังนี้

 1. ตรวจสอบมีบริการเสริม เช่นการ LOCK การ โทรออกหรือไม่
 2. ตรวจสอบตัวเครื่องโทรศัพท์ว่าวางสายสนิท เรียบร้อย กดแป้นวางหูประมาณ 3 วินาทีแล้วปล่อย (แป้นวางหูอาจค้าง)

วิธีตรวจสอบ โทรศัพท์บ้านพื้นฐาน ปัญหามีเสียงแทรก, ซ่า หรือมีเสียงอื่นในสาย ทำได้ดังนี้

 1. กรณีเครื่องโทรศัพท์แบบไร้สาย ให้ตรวจสอบระยะห่างของตัวเครื่อง กับหูฟังต้องมีระยะห่างไม่เกิน 20 เมตร เช็คแบตเตอรี่ของเครื่อง การตั้งเสาอากาศควรตั้งให้สุด และตรวจสอบว่าเสาอากาศมีการหัก ชำรุด หรือไม่
 2. หากใช้เครื่องแบบไร้สาย ให้ทดลองนำเครื่องแบบธรรมดามาทดสอบเปรียบเทียบกัน
 3. บริเวณที่พักอยู่ใกล้สถานีกระจายเสียหรือไม่
 4. ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระหว่างสายโทรศัพท์ ตลับต่อสายมีการชำรุดหรือสกปรกหรือไม่ ตรวจสอบสายโทรศัพท์ว่ามีจุดถลอก ฉีกขาด หรือไม่

แชร์ VDO จาก social network

VDO แนะนำวิธีการตรวจสอบและแก้ไข "ปัญหาเปิดเวบไซต์ไม่ได้"

 

ควรแก้ไขดังนี้:

1. เปิด-เปิด Modem Router

2. ตรวจสอบการเชื่อมต่อ ระหว่าง  Computer กับ Modem Router

3.ตรวจสอบการเชื่อมต่อ ระหว่าง  Modem Router กับ โครงข่าย true  (ตรวจสอบสาย ADSL)

4. ตรวจสอบ Proxy Server, DNS Server

 

 

VDO แนะนำวิธีการตรวจสอบ Proxy

 

แนะนำการตรวจสอบ Proxy ดังนี้ :

 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Opera
 • Safari
 • Internet Explorer