ประวัติการทำงานที่สำคัญ


บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


ปัจจุบัน
- ผู้อำนวยการบริหาร - ธุรกิจเพย์ ทีวี
- บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


ปัจจุบัน
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด
- กรรมการ บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สมุทรปราการ มีเดีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท ทรู ยูไนเต็ด ฟุตบอล คลับ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ฮัทชิสัน มัลติมีเดีย เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

2552-2555
รองหัวหน้ากลุ่มคณะผู้บริหารด้านการพาณิชย์
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2545-2552
ผู้อำนวยการและผู้จัดการทั่วไป
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2541-2545
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด

2539-2540
ผู้อำนวยการ
บริษัท เอเชีย มัลติมีเดีย จำกัด

2538-2539
ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท ยูเน็ต จำกัด

2538
ผู้อำนวยการ
บริษัท ยูทีวี เคเบิ้ล เน็ตเวอร์ค จำกัด

2537

ผู้อำนวยการ
บริษัท เทเลคอมโฮลดิ้ง จำกัด