ประวัติการทำงานที่สำคัญ


บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


ปัจจุบัน
- ผู้อำนวยการบริหาร ด้านกิจการองค์กร
- บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด
- กรรมการ บริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ทรู ลีสซิ่ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท โภคภัณฑ์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เจียไต๋ เอ็นเตอร์ไพร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ฮ่องกง)
- กรรมการ บริษัท ทรู อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด
- กรรมการ บริษัท ทรู มูฟ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ส่องดาว จำกัด
- กรรมการ บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซีนิเพล็กซ์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท คลิกทีวี จำกัด
- กรรมการ บริษัท ทรู ดิจิตอล มีเดีย จำกัด
- กรรมการ บริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท แซทเทลไลท์ เซอร์วิส จำกัด
- กรรมการ บริษัท แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด