ประวัติการทำงานที่สำคัญ


บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


ปัจจุบัน
- ผู้อำนวยการบริหาร– ธุรกิจคอนเวอร์เจนซ์ และ
  ผู้อำนวยการบริหาร – ด้านลูกค้าองค์กรธุรกิจ
  บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

2544
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


ปัจจุบัน
- กรรมการผู้จัดการใหญ่  บจ. เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น
- กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่  บจ. ทรู มันนี่
- กรรมการ  บมจ. ทรู วิชั่นส์

2552 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บจ. ทรู ดิจิตอล เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
- กรรมการ บจ. เอ็นซี ทรู
- กรรมการ บมจ. ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล
- กรรมการ บจ. แซทเทลไลท์ เซอร์วิส
- กรรมการ บจ. แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์
- กรรมการ บจ. ทรู มิวสิค
- กรรมการ บจ. บจ. ฟิวเจอร์ เกมเมอร์

2549 - ปัจจุบัน 
- กรรมการ บจ. ทรู พับลิค คอมมิวนิเคชั่น

2545
- กรรมการ บจ. ทรู พับลิค คอมมิวนิเคชั่น

2541 - 2545
- ผู้จัดการทั่วไป  บจ. ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส

2541 - 2544
- กรรมการผู้จัดการใหญ่  บจ. เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น