ประวัติการทำงานที่สำคัญ


บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

ปัจจุบัน
- ผู้อำนวยการบริหาร - ธุรกิจเพย์ ทีวี บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
- กรรมการบริหาร บมจ. ล็อกซเล่ย์
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. ล็อกซเล่ย์


บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


2551-ปัจจุบัน
- กรรมการ บจ. แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์
- กรรมการ บจ. ฟิวเจอร์ เกมเมอร์

2550-ปัจจุบัน
- กรรมการ บจ. ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์
- กรรมการ บจ. เทเลคอม เค เอส ซี
- กรรมการ บจ. ทรู มิวสิค เรดิโอ

2549-ปัจจุบัน
- กรรมการ บมจ. ทรู วิชั่นส์
- กรรมการ บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต
- กรรมการ บจ. สมุทรปราการ มีเดีย คอร์ปอเรชั่น
- กรรมการ บจ. ซีนิเพล็กซ์
- กรรมการ บจ. คลิกทีวี
- กรรมการ บจ. เรด มีเดีย
- กรรมการ บจ. ไอบีซี ซิมโฟนี
- กรรมการ บมจ. ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล
- กรรมการ บจ. แซทเทลไลท์ เซอร์วิส
- กรรมการ บจ. เอ็มเคเอสซีเวิลด์ดอทคอม
- กรรมการ บจ. ทรู มิวสิค
- กรรมการ บจ. อินเตอร์เนต ชอบปิ้ง มอลล์
- กรรมการ บจ. ออนไลน์ แอดเวอร์ไทซิ่ง โกลด์ไซท์
- กรรมการ บจ. บี บอยด์ ซีจี
- กรรมการ บจ. ทรู แมจิค

2544-2545
- กรรมการผู้จัดการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บจ. ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย

2535-2543
- กรรมการผู้จัดการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บจ. ฮัทชิสัน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย)