ประวัติการทำงานที่สำคัญ


บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

2550-ปัจจุบัน
- หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน

2546-2550
- ผู้อำนวยการและผู้จัดการทั่วไป ด้านออนไลน์

2543-2546
- ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการเงิน

2541-2543
- ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์


บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


ปัจจุบัน
- กรรมการ บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต
- กรรมการ บจ. ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์
- กรรมการ บจ. ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น
- กรรมการ บจ. ฟิวเจอร์ เกมเมอร์
- กรรมการ บจ. เอ็มเคเอสซีเวิลด์ ดอทคอม
- กรรมการ บจ. ทรู มิวสิค
- กรรมการ บจ. อินเตอร์เนต ชอปปิ้งมอลล์
- กรรมการ บจ. ออนไลน์ แอดเวอร์ไทซิ่ง โกลด์ไซท์
- กรรมการ บจ. เทเลคอม เค เอส ซี
- กรรมการ บจ. ทรู มันนี่
- กรรมการ บจ. เอเชีย อินโฟเน็ท
- กรรมการ บจ. ทรู แมจิค

2547- ปัจจุบัน
- กรรมการ บมจ. เอเชีย ดีบีเอส

2549 - 2551
- กรรมการ บจ. บี บอยด์ ซีจี
- กรรมการ บจ. เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต
- กรรมการ บจ. ศูนย์บริการวิทยาการ อินเตอร์เนต
- กรรมการ บจ. เอ็นซี ทรู
- กรรมการ บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์
- กรรมการผู้จัดการ บจ. ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์
- กรรมการผู้จัดการ บจ. ทรู พับลิค คอมมิวนิเคชั่น
- กรรมการผู้จัดการ บจ. ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น
- กรรมการผู้จัดการ บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต เกตเวย์
- กรรมการผู้จัดการ บจ. ทรู ดิจิตอล เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
- กรรมการผู้จัดการ บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต
- ผู้อำนวยการฝ่าย บจ. เอเชียมัลติมีเดีย